Tā kā mēs kopš marta sākuma dzīvojam laukos, stingri ievērojam sociālo distancēšanos un uz veikalu neejam, tad varam Jums garantēt pilnīgu drošību ēdiena pagatavošanas un piegādes procesā. Pasūtījums tiek veikts un apmaksāts TIKAI mājas lapā, piegāde tiek nodrošināta līdz pirmajām durvīm, mēs Jūsu un savai drošībai neejam kāpņu telpās un pagalmos, piezvanīsim Jums ierodoties ar Jūsu pasūtījumu pie Jūsu norādītās adreses. 

                Pasūtījumi tiek pieņemti piegādei no pl. 11-21 katru dienu, paredzamais piegādes laiks ir no 45 līdz 60 minūtēm, atsevišķos gadījumos līdz 90 minūtēm vai ilgāk. Ja Jums ir svarīgs piegādes laiks, lūdzu, pirms Pasūtījuma apmaksas, zvaniet T. 20152015! Ja veiksiet pasūtījumu pēc pl. 21.00, tiek pieņemts, ka ēdiena piegādes laiks ir nākamās dienas pl.12.00. ĒDIENS TIEK GATAVOTS SVAIGS ĪPAŠI JUMS!

Piegādes izmaksas: Ogres - 2,0 EUR, Ikšķile, Ķegums, Ciemupe - 3.50 EUR. Vienojoties iepriekš iespējama piegāde arī citur! 

Noteikumi ēdiena pasūtīšanai:

1. Šie noteikumi par ēdiena pasūtīšanu un piegādi mājas lapā www.debesubloda.lv (turpmāk – Noteikumi) ir Pasūtītāja un Pārdevēja noslēgta vienošanās, kurā tiek noteiktas Pasūtītāja un Pārdevēja tiesības un pienākumi, ēdiena pasūtīšanas un apmaksas nosacījumi. Veicot ēdiena piegādes pasūtījumu un atzīmējot ar ķeksīti norādi „Iepazinos ar Noteikumiem un tiem piekrītu”, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs apstiprina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem un piekrīt tos ievērot. 
2. Ēdiena piegādes pakalpojumu sniedzējs ir  " Debesu Bļoda" SIA (PVN Reģ.Nr.LV40003720467, Brahmaņi, Ogresgala pagasts, Ogres novads, LV-5041)
3. Ēdiena pasūtīšanas nosacījumi: ēdiena un ēdiena piegādes cenas tiek apstiprinātas veicot Pasūtījumu. Minimālā summa nav noteikta, piegādes izmaksas tiek rēķinātas papildus ēdiena cenām un  ir sekojošas : Ogre - 2,00 EUR, Ikšķile un Ķegums 3,00 EUR, Salaspils 4 EUR. 
4. Galīgā cena tiek norādīta pircējam izsniegtajā rēķinā.
5. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var noteikt mājas lapā dažādas atlaides , kā arī vienpusēji bez atsevišķa brīdinājuma mainīt atlaižu apjomu un nosacījumus, kā arī atcelt tos. 
6. Norēķināšanās par ēdiena pasūtījumu veidi: ar pārskaitījumu vai izmantojot bankas maksājumu tiešsaistē. Pakalpojuma apmaksa klātienē nav iespējama.
7 . Pasūtītājs ir pilnībā atbildīgs par viņa sniegto un apstiprināto datu, kas sniegti ēdiena pasūtīšanas laikā, pareizību, kā arī par to, lai tiktu radīti nosacījumi ēdiena pasūtījuma saņemšanai un nodošanai. Pārdevējs neuzņemas atbildību par sekām, kas radušās, un iegūst tiesības pieprasīt Pasūtītājam atlīdzināt zaudējumus, ja Pasūtītājs nav sniedzis precīzus datus vai nav tos pareizi apstiprinājis, vai Pasūtītājs nesaņem pasūtīto ēdienu norādītajā piegādes vietā.
8. Pasūtītājam ir tiesības veikt ēdiena pasūtījumu tikai savās vai citu personu (saskaņā ar pilnvarām vai pilnvarojumiem) interesēs. Pasūtītājam ir jāizmanto, jānorāda un jāsniedz tikai savi personas dati vai to personu dati, kuras viņam ir sniegušas šādus pilnvarojumus.
9. Pasūtītājam r jāiepazīstas ar Pārdevēja apstiprināto un publiski pieejamo Privātuma politiku. Piekrišanu vai nepiekrišanu konkrētiem Pasūtītāja personas datu izmantošanas veidiem Pasūtītāja pauž pašā Privātuma politikā noteiktajā kārtībā.
10. Pārdevējs apņemas cienīt Pasūtītāja privātumu. PasūtītājaPersonas datus kārtot tikai Noteikumu, Privātuma politikas un Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā.
11. Pasūtītais ēdiens un Pircējam piegādātais ēdiens tā iepakošanas specifikas un taras dēļ ārēji var atšķirties no mājaslapā www.debesubloda.lv sniegtajā ēdienkartē esošajiem ēdienu attēliem.
12. Pasūtītājam nav tiesību izteikt nekādas pretenzijas Pārdevējam, bet Pārdevējs nav atbildīgs Pasūtītājam par:
12.1 ja Pasūtītājs ir nepareizi norādījis pasūtītā ēdiena piegādes adresi;
12.2. ja Pasūtītājs ir nepareizi norādījis savu tālruņa numuru;
12.3. ja Pasūtītājs ir nepareizi norādījis vēlamo pasūtītā ēdiena piegādes laiku;
12.4. ja Pasūtītājs ne Pārdevēja vainas dēļ nav pieņēmis pasūtīto ēdienu (nav atvēris durvis, nav atbildējis uz tālruņa zvanu u.c.);
12.5. ja Pasūtītājs nesamaksā Pārdevējam par pasūtīto ēdienu;
12.6. par interneta mājaslapas www.debesubloda.lv tehniskajiem bojājumiem un cita veida traucējumiem, kas nav pakļautu Pārdvēja varai;
12.7. par bankas norēķinu saites vai karšu lietošanas sistēmas bojājumiem un cita veida traucējumiem, kas nav pakļautu Pārdvēja varai.
13. Pārdevējam ir tiesības nenodot pasūtīto ēdienu Pasūtītājam, ja ir kaut viens no Noteikumu 12.1.–12.7. punktā norādītajiem apstākļiem.
14. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji un jebkurā brīdī mainīt un papildināt šos Noteikumus bez brīdinājuma, tāpēc Pasūtītājam ir katru reizi pirms ēdiena pasūtīšanas pakalpojuma izmantošanas jāiepazīstas ar Noteikumiem un jāapstiprina, ka viņš apņemas tos ievērot. Ja Pasūtītājs ir sācis aizpildīt pasūtījumu, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs bez iebildumiem piekrīt visiem Ēdiena pasūtīšanas noteikumiem. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus un atbildību, ja Pārdevējs ir iesniedzis pasūtījumu, neiepazinies ar šiem Noteikumiem vai to daļu.
15. www. debesubloda.lv negarantē piegādes sniegtās uzturvērtības precizitāti, neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies nepareizas uzturvērtības informācijas dēļ, kā arī par to, ka Jūsu iepirktie, sagatavojamie vai patērētie pārtikas produkti neatbilst jūsu attiecīgajām uztura vajadzībām, ierobežojumiem vai vēlmēm, ja vien šī informācija nav atrunāta veicot Pasūtījumu vai vienojoties individuāli.

Naudas atgriešana

Pasūtītājam nav tiesību izteikt nekādas pretenzijas Pārdevējam, bet Pārdevējs nav atbildīgs Pasūtītāja priekšā:
• ja Pasūtītājs ir nepareizi norādījis pasūtītā ēdiena piegādes adresi;
• ja Pasūtītājs ir nepareizi norādījis savu tālruņa numuru;
• ja Pasūtītājs ir nepareizi norādījis vēlamo pasūtītā ēdiena piegādes laiku;
• ja Pasūtītājs ne Pārdevēja vainas dēļ nav pieņēmis pasūtīto ēdienu (nav atvēris durvis, nav atbildējis uz tālruņa zvanu u.c.);
• ja Pasūtītājs nesamaksā Pārdevējam par pasūtīto ēdienu pēc Pasūtījuma veikšanas

Ja Pasūtījums netiek piegādāts objektīvas Pārdevēja vainas pēc, Pārdevējs informē par situāciju Pasūtītāju un vienojas par maksājuma atgriešanas veikšanu.

PRIVĀTUMA POLITIKA 

1.  Izmantojot internetveikala veitnes www.debesubloda.lv pakalpojumus un veicot  Pasūtījumu, Pasūtītājs piekrīt savu personu datu apstrādei un glabāšanai tiktāl cik tas nepieciešams veikala darbības nodrošināšanai līguma kvalitatīvai izpildei, normatīvo aktu prasību un līgumsaistību izpildei, nodošanai trešajām personām piegādes nodrošināšanai vai maksājumu apstrādei.

2.  Jebkuru personas datu apstrāde uzņēmumā SIA DEBESU BĻODA notiek saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem, tostarp Eiropas Savienības (ES) Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. 

3.  Pārdevējs neapkopo un nesaglabā Pasūtītāja pārlūkošanas vēsturi trešo personu tīmekļa vietnēs un nenosūta nekādus datus saistībā ar Pasūtītāja pārlūkošanu interneta mājas lapā www.debesubloda.lv, pēc kuriem varētu identificēt personu.

4.  Izmantojot organizatoriskos un tehniskos līdzekļus, interneta veikala vietne www.debesubloda.lv nodrošina lai Pasūtītāja personas dati tiktu aizsargāti pret jebkādām nelikumīgām darbībām.
Personas datiem var piekļūt un tos apstrādāt tikai personas ar īpašām pilnvarām un tikai tiktāl, cik tas nepiciešams, ja datu apstrāde nav iespējama anonimizēti.

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI 

1.   Interneta veitnē www.debesubloda.lv saņemtie dati tiek izmantoti tikai Pasūtītāja identifikācijai līguma noslēgšanai un pasūtījuma izpildes nodrošināšanai – vārds, uzvārds, telefona mumurs, e-pasta adrese, maksājuma informācija,ja nepieciešams, piegādes adrese.

2.   Lai nosūtītu Jums darījumu un administratīvo komunikāciju materiālus, piemēram, veiktā pasūtījuma vai pirkuma apstiprinājumu, atgādinājumu par nepabeigtu pirkumu, vai sīkāku informāciju par Pasūtījuma piegādi, interneta vietne www.debesubloda.lv apstrādā pircēju vārdu, uzvārdu un e-pastu. 

3.   Lai sniegtu atbildes uz Jūsu jautājumiem, aizpildot mūsu mājaslapas saziņas sadaļu, tieši sazinātos ar mūsu personālu telefoniski vai elektroniski, mēs apstrādājam Jūsu brīvprātīgi sniegtos personas datus – vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī citu sniegto informāciju. Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai, lai sazinātos ar jums un atbildētu uz Jūsu jautājumiem, komentāriem vai ierosinājumiem. 

4.   Lai nosūtītu uz Jūsu interesēm balstītus reklāmas materiālus, atlaides vai citus īpašos piedāvājumus, kam esat devis savu piekrišanu, interneta veikals apstrādā Jūsu vārdu, uzvārdu, e- pasta adresi un tālruņa numuru. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no šādu ziņu saņemšanas ziņojot par to uz epastu [email protected]

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS LAIKS 

            SIA DEBESU BĻODA Jūsu datus glabās tik ilgi, kamēr tas nepieciešams minēto apstrādes mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu, tad dati tiks apstrādāti, kamēr Jūsu piekrišana ir spēkā un tā nav Jūsu atsaukta. 

PERSONAS DATU NODOŠANA 

Pēc pieprasījuma SIA DEBESU BĻODA var nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības. 

PERSONAS DATU APSTRĀDES VIETAS 

SIA DEBESU BĻODA apstrādā Jūsu personas datus tikai ES/EEZ.

 PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS

Jums saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem ir tiesības: 

piekļūt saviem personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi,  pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus,dzēst savu personas datus, izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus, atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei,  ierobežot savu datu apstrādi - tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus, pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība), vērsties Datu valsts inspekcijā. 

SĪKFAILU IZMANTOŠANA

1.   Sīkfaili ir mazi teksta faili, kuri tiek lejuplādēti Jūsu ierīcē, kad Jūs apmeklējat attiecīgo tīmekļa vietni. Interneta veikala vietne soundberrylife.com nodrošina, ka sīkfaili palīdz identificēt tikai personas ierīci, bet ne personas identitāti kā konkrētu personu.

2.    Sīkfaili mums palīdz analizēt vietnes apmkelētāju pārlūkošanas vēsturi debesubloda.lv interneta veikalā un veikt zināmas funkcijas, kas atvieglo iepirkšanos vietnē saglabājot anonīmus datus sistēmā.  
Izmantotie sīkfaili nevar sasaistīt informāciju ar konkrētu personu, tie akpopo tikai un vienīgi anonimizētu informāciju.

3.   Ja vietnes www.debesubloda.lv  apmeklētājs izlemj, ka nevēlas piekrist sīkfailu lietošanai, tos vienmēr var izdzēst no sava datora.

 

Facebook spraudņa izmantošana
Mūsu vietnē mēs izmantojam "Facebook" apmeklētāju darbības pikseļus. Tie sekos lietotāju rīcībai pēc tam, kad tie tiks novirzīti uz pakalpojumu sniedzēja vietni, noklikšķinot uz reklāmas Facebook. Šis process ir paredzēts, lai novērtētu Facebook reklāmas efektivitāti statistikas un tirgus izpētes nolūkos un tas var palīdzēt optimizēt turpmākos reklāmas centienus. Savāktie dati mums ir anonīmi, tāpēc neiesniedziet mums nekādus secinājumus par lietotāju identitāti. Tomēr datus uzglabā un apstrādā ar Facebook, tāpēc ir iespējams izveidot savienojumu ar attiecīgo lietotāja profilu, un Facebook var izmantot datus saviem reklāmas nolūkiem saskaņā ar Facebook datu lietošanas direktīvu: https://www.facebook.com/about/privacy/

 Google Analytics tīmekļa analīzes rīki

Šajā vietnē tiek izmantots Google Inc, ko piedāvā Google Analytics interneta analītikas pakalpojums. Google Analytics izmanto datorā saglabātos tā sauktos "sīkfailus", teksta failus, kas ļauj analizēt vietnes izmantošanu. Sīkdatnes informācija par šīs vietnes izmantošanu parasti tiek nosūtīta uz Google serveri ASV un tur tiek glabāta. Gadījumā, ja aktivizēta IP anonimizācija šajā mājas lapā, Eiropas Savienības vai citām personām, kuras ir Nolīguma par Eiropas Ekonomikas zonu ietvaros dalībvalstīm jūsu IP adrese tiks saīsināta. Tikai izņēmuma gadījumos pilno IP adresi var nosūtīt uz Google serveri ASV un saīsināt to tur. Šīs vietnes operatora vārdā Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu jūsu vietnes izmantošanu, apkopotu pārskatus par vietnes darbību un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar vietnes darbību un interneta izmantošanu vietnes operatoram. IP adrese, ko Google Analytics nodrošina kā daļu no Google Analytics, netiks apvienota ar citiem Google datiem. Varat novērst sīkdatņu saglabāšanu, izmantojot atbilstošu pārlūkprogrammas programmatūras iestatījumu. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja jūs to pielietosiet, iespējams, ka jūs nevarēsiet pilnībā izmantot visas šīs vietnes iespējas. Jūs varat novērst apkopot datus un ģenerēt sīkdatnes, kas saistīts ar tīmekļa vietnes lietošanu (ieskaitot jūsu IP adreses saglabāšanu), izmantojot saiti https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  Lejupielādēt un instalēt pieejamo pārlūkprogrammas spraudni.

 VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.   Izmaiņas privātuma politikā varam veikt jebkurā laikā brīvi, bez iepriekšēja brīdinājuma un vietnes apmeklētāju pārziņā ir ar tiem iepazīties pēc to maiņas. 

2.   Privātuma politikā pēdējo reizi izmaiņas veiktas 2020. Gada 27.martā

3.   Ar personu datu apstrādes saistītos jautājumos, lūdzu, sazināties ar mums pa epastu: [email protected]


Pirkumu grozs